Normer for køn i pædagogisk arbejde : Undervisningsmateriale til modul: Køn Seksualitet og Mangfoldighed

Rasmussen, A. Ø. (Underviser), Langagergaard, N. B. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende har viden om og færdigheder i at anvende et tværfagligt socialpsykologisk og sociologisk praksisrettet perspektiv på relationerne mellem faktorer, der generelt påvirker og muliggør børn, unge og voksnes udvikling, læring, identitet og dannelse og særligt har betydning for deres kønsidentitet, sek-sualitet, familieformer.

Den studerende har viden om og færdigheder i at etablere udviklende, lærerige og dannende pædagogiske miljøer og professionelle omsorgsrelationer i pædagogisk praksis baseret på børn, unge og voksnes perspektiver, på ligestilling og mangfoldighed set i relation til deres familieformer og køn.
Undervisnings- og arbejdsformer: Opgaver, der omhandler køn, ligetulling og mangfoldighed i SFO. Opgaverne består af en kombination af teoretiske begreber og empiriske materialer.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Opgaverne er udarbejdet med henblik på at bidrage til refleksion over køn, ligestilling og mangfoldighed.
Periode2016 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • mangfoldighed