NUVO Nationalt Netværk for Udsatte Unge og Voksne (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlem af nationalt netværk

Beskrivelse

Formål
Netværket skal med sit fokus på udsatte voksen området medvirke til:
- at skabe rum for videndeling og udvikling på tværs af landets UC´er, med
henblik på den fortsatte kvalificering af grund- efter- og videre-uddannelserne
på området – og i denne sammenhæng specielt
- at etablere fora for udvikling af, og rekruttering til de eksisterende
videnmiljøer indenfor området på UC´erne, såvel monofagligt som i et
tværprofessionelt perspektiv
- at UC sektoren bidrager med tiltag indenfor alle videntrekantens "spidser"
(uddannelse, praksis og anvendt forskning) på området2
- at UC sektoren fremadrettet i højere grad matcher efterspørgsel fra, og
samarbejde med eksterne parter, som eksempelvis kommuner og regioner,
samt Servicestyrelsen´s enheder på området3 o.a., med professions-viden og -
uddannelse, som vores særlige tilgang – samt i denne sammenhæng også
- at UC’erne med deres særlige praksisnærhed også åbner muligheden for at
artikulere, opkvalificere og medinddrage og ’de udsattes egne stemmer’.

Netværkets tilhørsforhold: Uc´erne i Danmark. Uc Sjælland varetager sekretariatsfunktionen
Periode1 aug. 2013
Sted for afholdelseNUVO Nationalt Netværk for Udsatte Unge og Voksne