Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering (Tidsskrift)

  • Ole Mygind (Redaktør af serie)

Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerReviewer/redaktør af publikationsserie

Beskrivelse

Velkommen til det femte nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation
og læring i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen om, med og
til borgeren. Dette sker gennem mange forskellige typer af aktiviteter og arrangementer, som videncenteret er
involveret i.
Her kan du læse om:
• Nye udfordringer for videncenterleder
• Kommunikationslaboratorium ved UCN
• Igang med kommunikationstræning? - se hvordan på ucn.dk
• Netværk for undervisere i kommunikation
• Idékatalog til eksamensprojekter
• Vellykkede samtaler i det sammenhængende forløb
• Invitation til videnskabende netværksmøder 2011
• På den grønne gren med U-CrAc
• Kommunikation med fokus på livet i plejeboliger
• Temadag: Længst muligt i egen tilværelse eller …..
• International konference om kommunikation i sundhedsvæsnet
• Nordjysk MerLivs Netværk
• Liv i køkkenet
• Patientens personlige it-redskab Online patientbog
• Ny portal til sundhedsfaglig videnspredning
• Personlige kundskabers betydning for at indgå i patientrelationen
Vi vil også denne gang opfordre til, at du tager kontakt til os, hvis du har en idé eller et forslag til indhold i et
kommende nummer af nyhedsbrevet, som i et eller andet omfang omhandler kommunikation og/eller læring i
sundhedssektoren. Du er altid meget velkommen til at kontakte os på email-adressen olm@ucn.dk.
Vi ønsker alle god læselyst.
Periode1 jan. 201131 dec. 2011
Type af tidsskriftNyhedsbrev