Omvendtslev – en andens blik?

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag eller oplæg

Beskrivelse

Med afsæt i det igangværende forskningsprojekt Omvendtslev er der i workshoppen fokus på spørgsmålet: Hvordan inddrages personer med intellektuelle funktionsnedsættelsers borgerperspektiv og subjektive oplevelser i forskning?
Den teoretiske ramme for forskningsprojektet Omvendtslev er Nussbaums kapabilitetsforståelse, som er en forståelse af, at social retfærdighed skabes gennem 10 universelle kapabiliteter, som alle mennesker til alle tider bør have mulighed for at udfolde.
I projektet undersøger vi hvilke forudsætninger der skabes for at udfolde kapabiliteter for borgerne med funktionsnedsættelse i socialøkonomiske virksomheder. For at undersøge dette er det væsentligt at inddrage borgernes perspektiver og subjektive oplevelser af det mulighedsrum hvori disse udfoldes.
Dette forudsætter en metodisk tilgang, der gør det muligt at inddrage borgernes subjektive oplevelser og forståelser. I projektet har vi valgt en kvalitativ metodisk tilgang, hvor vi først observerer borgernes dagligdag og fastholder elementer af den gennem fotos. Derefter gennemfører vi semistrukturerede kvalitative interviews (Kvale og Brinkmann 2009) med udgangspunkt i persontilpassede interviewguides og som fotoeliciterede interviews (Rasmussen 2013, Harper 2002). I det fotoeliciterede interview bringes fotoet i anvendelse som en katalysator for borgernes fortælling og indsigt, eller som et spor i deres fortælling om deres oplevelse af muligheder og begrænsninger for at udfolde kapabiliteterne (Rasmussen 2013).
I projektet indsamler vi også andre empiri for at undersøge hvordan pædagoger og lokalbefolkningens forståelser er med til at skabe borgernes mulighedsrum, ligesom vi har et fokus på hvordan organisering og strukturer kan virke fremmende eller hæmmende.
I denne workshop ønsker vi at stille skarpt på den del af projektet, der omhandler at planlægge og gennemføre kvalitative interviews med borgere med funktionsnedsættelse. Workshoppen indledes med formidling af erfaringer fra projektet, hvorefter deltagerne i workshoppen inviteres til at dele erfaringer med inddragelse af borgeres subjektive forståelser og perspektiver. Erfaringsdelingen indleder til en drøftelse af opmærksomhedspunkter i designfase, udførelsesfase og analysefase.

Nøgleord: Undersøgelsesmetode, borgere med udviklingshandicap, fotoeliciterede interview, borgerperspektiv, socialøkonomiske virksomheder, kapabiliteter

Baggrund: En undersøgelse af kapabiliteter hos voksne med udviklingshandicap i socialøkonomiske virksomheder. Projektets forskningsspørgsmål lyder: Hvilke forudsætninger skabes der for combined capabilities for borgerne
med funktionsnedsættelse i socialøkonomiske virksomheder?

Formål: Drøftelse af opmærksomheder ift. inddragelse borgerperspektiver i forskning.
Periode23 sep. 2021
BegivenhedstitelUC-NUVO Konference 2021: Forståelser af udsathed - en tværprofessionel udfordring
BegivenhedstypeKonference
Konferencenummer10
PlaceringMiddelfart, DanmarkVis på kort
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Mennesker med udviklingshandicap