One Size (BIM) Fits NOT all

Andersen, M. T. (Oplægsholder)

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag eller oplæg

Beskrivelse

Fra den 3. til den 7. oktober var to medarbejdere fra bygningskonstruktøruddannelsen repræsenteret ved to sammenhængende internationale konferencer i Aarhus, henholdsvis BCS – building content summit, som oplægsholdere og BILT – Buildings, Infrastructure Lifecycle, supported by Technology, som deltager.

BCS konferencens omdrejningspunkt var hvordan alle aktører i byggebranchen arbejder med digitale objekter, fra, i og i relation til bygningsmodeller samt data og information om disse. Oplægget som Tom Frostgaard og Mikkel Toppel præsenterede havde overskriften ”One Size BIM does not fit all” hvor der blev stillet skarpt på kompleksiteten af de beslutninger alle aktører i et digitalt byggeprojekt skal tage i en tværfaglig sammenhæng for at hele værdikæden i et digitalt flow bliver opretholdt. Lige fra ide, gennem projektering til udførelse af det virkelige projekt og brugen af den oparbejdede information til digitalt drift og vedligehold.

Oplægget var i den sammenhæng et opgør mellem suboptimering af de enkelte aktørers egne processer og at der er nød til at være et mere tværfagligt fokus på den digitale proces for et byggeprojekt. Her blev der bland andet opfordret til at mottoet for organiseringen af den digitale proces ”begin with the end in mind” skulle være mere fremherskende hos alle parter i projektet for at oparbejde en fælles forståelsesramme for den digitale proces. I lyset af at et hvert projekt er unikt, stiller dette også krav til den digitale proces der samtidig med det tværfaglige fokus også er nød til at blive organiseret og planlagt projektspecifikt ud fra projektet kompleksitet, aktører mv.

Der blev yderligere også opbygget et mere pædagogisk perspektiv over det at udføre et projekt og hvad der skal være til stede for at gøre et projekt til en læringsarena for alle aktører der deltager. Dette perspektiv ligger forankret i en opfattelse af at de fornødne niveau inden for byggeteknisk viden og digitale kompetencer og færdigheder er tilstede i den danske byggebranche i dag, men at koblingen eller integrationen mellem disse to har trænge kår. Dette kan eksemplificeres gennem at der på et projekt sidder en konstruktionsingeniør og oparbejder og besidder end meget høj faglig viden om konstruktionerne i projektet men det er op til den tekniske assistent eller konstruktør der sidder og modellere at implementere denne faglige viden i den digitale proces.

HVORFOR:
Oplægget er blevet til gennem både en mere end 10 årig lang udvikling af måden at arbejde med BIM processen på, men også gennem erfaring fra opførelsen af EAL Campus, hvor uddannelsen var bygherrerådgiverens ”digitale vagthund” hvor vi blandt andet stod for udarbejdelse af IKT-ydelses- og afleveringsspecifikationen på projektet.

Udbyttet af denne udvikling har været at der skal være mere fokus på at se den digitale proces som en tværfaglig helhed, hvor der stilles højere krav om kompetencer i at integrere den fag-faglige viden i en digital kontekst.
Periode29 aug. 2017
Sted for afholdelseBuidling Content Summit Conference 2017
Grad af anerkendelseInternational

Emneord

  • Byggeri, miljø og energi
  • BIM