Oplæg - Musikalske samhandlinger som socialpædagogisk intention hos mennesker med erhvervet hjerneskade

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag eller oplæg

Beskrivelse

Fra Abstract Baggrund: Musik er en ressource for mange og for mange en betydelig del af hverdagskulturen (Ruud, 2016; DeNora, 2000). Forskning inden for musikterapi viser positive resultater, når musikalske elementer inddrages i arbejdet med genetablering af motorik og sprog (Hald, 2014; Thaut 2005), hukommelse (Ridder, 2011) og sociale fællesskaber (Hald&Ridder, 2014) mv. Derfor kan musikalsk samvær tænkes ind som tiltag også i den sociale indsats for borgere med erhvervet hjerneskade (Stenderup&Jensen, 2018). Musikudøvelse, der tager udgangspunkt i borgerens musik, kan iagttages som oplevelse af meningsfuldhed fra et borgerperspektiv (ibid.). Formål: Formålet med ph.d-projektet er at undersøge, hvordan socialpædagoger, som har almene musikalske færdigheder og måske andre interesser inden for musik end borgere, kan anvende, støtte eller facilitere musikaktiviteter i den sociale indsats. Metode: Aktionsforskning er det metodiske grundlag og fokus er rettet mod socialpædagogers praksis i kommuners bostøttetilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade. I projektets empiriske del indgår borgere med erhvervet hjerneskade, socialpædagoger samt forsker. Datamaterialet består af videoobservation, interviews og feltnoter. I analysen er der fokus på kropslige og strukturelle meningslag i musikken (Nielsen, 2010). Socialpædagogers professionsudøvelse og ekspertise indgår i analyse af data. Resultater: Fundene peger på nogle bevarede musikalske kompetencer, som aflæses af borgernes ageren i mødet og korrespondens med musikken, når musikudfoldelsen tager udgangspunkt i de personlige musikerfaringer. Herigennem iagttages, at musikken opleves som meningsfuld samvær for borgeren blandt andet i form af lyst til at indgå i sociale sammenhænge, koncentration og udholdenhed. Dette kan inddrages i den socialpædagogiske intention, hvor det musikalske samvær beriger pædagogisk arbejde, og lægger sig mellem traditionel didaktisk tænkning omkring musik som mål eller musik som middel. Præsentationen indeholder • Praksiseksempler fra forskningsprojektets empiriforløb • Analyse af borgerens bevarede kompetencer og i relation til musik og meningsfuldhed • Foreløbige konklusioner
Periode19 sep. 2018
BegivenhedstitelUC NUVO: UC Netværk på Udsatte Voksen Området
BegivenhedstypeSeminar
PlaceringMiddelfart, Danmark