Organisation Theory and Human Resource Managment in the Leisure Industries

Hartl, A. (Ekspert)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

ECTS: 12,5 Del af: Organisation og Management-blokken Introduktion Faget Organisation Theory and Human Resources Management in the Leisure Industries er placeret på 5. semester i uddannelsen Bachelor of Leisure Management. Formålet med faget er at introducere de studerende til og give dem en forståelse af organisationsteori og dens anvendelse i organisationer - fritids organisationer, navnlig - samt en forståelse af, hvad HRM er, og dets praktiske anvendelse. Det overordnede mål med faget er at give de studerende de nødvendige redskaber til at udføre organisatoriske analyser og at gøre de studerende i stand til at bidrage til HRM beslutninger. A. Viden Målet for faget er at opnå viden om: Organisatorisk struktur og hvordan organisationer fungerer Kompleksiteten af forskellige organisationer og kendskab til de forskellige kilder til inspiration til organisationsteori, for derved at styrke de studerendes teoretiske indsigter Desuden vil de studerende få kendskab til værktøjer og modeller, der anvendes i organisatorisk analyse Grundlæggende HRM praksis Rekrutteringsprocesser Belønnings ordninger for medarbejderne Udvikling af menneskelige ressourcer Kritisk vurdering af HRM teorier B. Færdigheder Målet for faget er at opnå færdigheder i at: Kunne gennemføre organisatoriske analyser og bidrage til de studerendes ledelses evner. Kunne gennemføre ledelses opgaver. Hjælpe i en rekrutteringsproces. Kunne vurdere og udvikle belønningssystemer for medarbejderne i en fritids organisation. Kunne bidrage til en HRM strategi. C. Kompetencer Ved afslutningen af faget vil den studerende være kompetent til at: Analysere komplicerede situationer ved hjælp af organisationsteoretiske midler Gennemføre analyser for at fastslå personale størrelse, færdigheder og behov med henblik på at opfylde organisationens mål. Bidrage til analysen af kompetencer og kvaliteter nødvendige for at sikre den optimale drift af en virksomhed, samt udvikle jobbeskrivelser. Bidrage til forberedelsen af job opslag, deltage i interviews, og fremsætte henstillinger til ledelsen om ansættelse af personale. Arrangere og rådgive om krav til uddannelse af personalet. Yde rådgivning og information til ledelse og medarbejdere om personale politikker og procedurer. Medvirke til at gennemføre organisatoriske ændringer. Deltage i strategisk ledelse. Fagindhold Faget indeholder følgende emner: Organisation og miljø. Organisatorisk social struktur. Tekniske spørgsmål ift. organisationsteori. Organisatorisk kultur. Den fysiske struktur af organisationer. Organisatorisk magt, kontrol og konflikt. Planlægningen og udvælgelsen af medarbejdere. Belønning og straf i organisationen, og hvordan sådanne systemer påvirker de ansattes adfærd. Udviklingen af kompetencer og læring af de ansatte og organisationen. HRM og strategisk ledelse. Forholdet mellem HRM strategi og virksomhedens forretningsstrategi. Ledelse af virksomhedens interessenter. Pensum Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik (2013) Hvordan organisationer fungerer, 3. udgave 2. oplag, København: Hans Reitzels Forlag.  Larsen, Henrik Holt; Jens Overgaard Nielsen & Bente Øhrstrøm (2014) HRM i praksis, 1. udgave 3. oplag, København: Samfundslitteratur Fagets afvikling Faget afvikles i perioden fra uge 44 og frem til uge 50. Prøven er en skriftlig aflevering (synopsis, fire normalsider) med en efterfølgende mundtlig prøve på 30 min. Den skriftlige aflevering ligger den 9.12. 2019 kl. 12.00 (på Wiseflow) og de mundtlige prøver afvikles i dagene 18.-20.12.2019. Der er fremmødeundervisning (2 x fire lektioner) hhv. torsdag, den 7.11. og fredag, den 6.12.2019. Der kan efter behov aftales webinarer i perioden 28.10.-4.12.2019. Faget er med 12.5 ECTS det største enkeltstående fag i hele studieordningen. Der er nedenstående 11 undervisningsgange, dvs. at man bør i snit gennemgå ca. to elæringsobjekter pr. uge.
Periode20182020