Organisation, udvikling og samskabelse, hold 1 og 2, obligatorisk diplommodul i DIL

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål.
Formål (Studieordning)
Læringsmålet i grundmodulet, at I tilegner jer viden, færdigheder og kompetencer til at:
• Kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål
Viden og forståelse:
Det er målet, at I har viden om og forståelse af:

• teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden og kan reflektere over anvendt praksis
• teorier om strategi og styring af organisationens udvikling, metoder til proces- og opgaveledelse og kan reflektere over anvendt praksis
• teorier om økonomi- og ressourcestyring
Færdigheder:
Det er målet, at I kan:
• identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, - kultur, - processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag – og på denne baggrund kunne begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller i forhold til organisering, set i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder
• identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data
• vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og strategiske tiltag samt kunne formidle disse til medarbejdere og andre relevante interessenter i og omkring organisationen
Kompetencer:
Det er målet, at I kan:
• Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter
• Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf
• Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring
Periode24 jan. 202217 jun. 2022
Sted for afholdelseLedelse og Organisation