Pædagoger i skolen

  Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: kurset handler om pædagogers opgaver i skolen set i lyset af skolereformen og sætter fokus på pædagogers arbejde og samarbejde om børns/unges læring i skolen.
  Mål for aftagers udbytte: At pædagogerne skærper deres faglighed og bidrag i fagdidaktiske sammenhænge.
  At pædagogerne bliver bevidste om, hvordan relationel kompetence styrker elevers læring.
  At pædagogerne kan arbejde med ledelse af grupper gennem eksempelvis klasseledelse .
  At lærere og pædagoger samarbejder om inklusion og styrkelse af elevernes deltagelsesmuligheder i skolens læringsmiljø, samt hvilke metoder de kan anvende i udvikling af dette.


  Metodik og arbejdsform: Læringslaboratorium som ramme for kurset
  Undervisningsformen baserer sig på afgrænsede inspirationsoplæg, der knytter an til de læringsmål, der formuleres af underviser og deltagere i forløbet. Pædagogerne arbejder med aktionslæring i tilknytning til forløbet for at styrke koblingen til praksis.

  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Den høje grad af deltageraktivitet er begrundet i kurset mål, nemlig at forløbet sætter sig igennem i pædagogers egen praksis og i samarbejdet med lærerne. Det betyder, at de faglige input skal lægge op til konkrete eksperimenter i praksis, så deltagerne får erfaringer med nye handlemuligheder i løbet af kurset.
  Der arbejdes i hele forløbet med praksis-teoriforholdet, hvor deltagerne undersøger og reflekterer over deres egen praksis med henblik på egen læring i- og af praksis.
  Periode2 sep. 201527 apr. 2016
  Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • samarbejde