Pædagogfaglighed og læreprocesser: Pædagogisk diplom

Rahbek, R. S. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende
• kan på baggrund af viden om dannelse, læring og didaktik på kvalificeret vis indgå i et tværprofessionelt samarbejde til gavn for børn og unges trivsel, læring og udbytte af undervisningen.
• har indsigt i almen didaktiske forståelser og metoder.
• har viden om lærings- og dannelsesteori.
• har viden om dokumentations- og evalueringsarbejde i pædagogisk praksis.
• har viden om pædagogers og læreres faglighed som forudsætning for tværprofessionelt samarbejde.
• kan bidrage til udvikling af fælles mål for og i samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
• kan anvende læringsteoretisk viden som grundlag for at planlægge, udføre, facilitere, dokumentere og evaluere læreprocesser, der tilgodeser barnet/den unges alsidige udvikling, læring og dannelse.
• kan vurdere og fagligt begrunde, hvordan man kan anvende og udvikle pædagogfaglighed i den tværprofessionelle praksis.

Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen på modulet er funderet i relevant og aktuel forskning samt ny viden og teori. Tilgangen er anvendelsesorienteret, for at du som deltager vil kunne bruge din nye viden og færdigheder til at styrke din egen praksis.

I didaktikken medtænkes differentierede læringsformer. Undervisningen bliver tilrettelagt med afveksling mellem faglige oplæg, diskussion og mindre gruppeøvelser. De studerende skal danne studiegrupper ligesom deres ledere medtænkes som en læringspartner i dette projekt.

Imellem undervisningsgangene gives der praksisopgaver som de studerende skal arbejde med i egen praksis.

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: At den studerende for mulighed for at kvalificere sin praksis, og ligeledes arbejde med at koble teoretiske og praktiske perspektiver.
Periode2017 → …
Grad af anerkendelseLokal

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning