Pædagogik og relationsarbejde (PD)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Har indsigt i teorier, begreber og metoder af central betydning for det pædagogfaglige og socialpædagogiske felt,
Kan for holde sig undersøgende og analyserende til pædagogiske videngrundlag og praksisformer,
Kan anvende nyt videngrundlag og nye metoder i udviklingen af pædagogisk praksis
Undervisnings- og arbejdsformer: Skiftende mellem oplæg, gruppearbejde, casearbejde, analyse af egen praksis og andre øvelser
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Transfer mellem teori/forskning og egen praksis
Periode2013 → …