Pædagogiks Diplomuddannelse: Børn, Unge Og Familier i Udsatte Psoitioner

  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Underviser)
  • Hegnsvad, C. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende
• har viden om centrale teorier og begreber i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner, deres levevilkår og behov
• kan anvende og begrunde metodevalg i socialpædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner
• kan formulere, formidle og diskutere centrale overvejelser i relation til valg af forskellige indsatsformer


Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning
Vejledning
Bedømmelse
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse 2015
Periode2017 → …

Emneord

  • Børn og unge
  • Læreprocesser