Pædagogikum for Erhvervskole- og AMU-lærer

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Formålet med pædagogikum er, at deltageren gennem uddannelsen skal:
  • erhverve sig et grundlag for at kunne arbejde som lærer ved en erhvervsskole eller et AMU-center
  • udvikle sig professionelt og personligt
  • erhverve sig forudsætninger for erhvervspædagogisk efter- og videreuddannelse.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Selvstudie
  Kursusdeltagelse
  Praktik i egen organisation
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Studiestrukturen er en vekseluddannelsesstruktur, hvor intentionen er at skabe relevant sammenhæng mellem teori og praksis, samt mellem selvstudie, kursusundervisning og praktik
  Periode2016 → …