Pædagogisk dag i daginstitution

  Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Pædagogisk dag i daginstitution med formål om at få fælles afsæt i social inklusion og med metoder fra pædagogisk udviklingsarbejde, at kunne arbejde sig frem mod en socialt inkluderende praksis.
  Mål for aftagers udbytte: Formålet er at få en fælles forståelse af begreberne inklusion og eksklusion. Samt at øge bevidstheden om hvornår og hvordan ekskluderende processer opstår, og hvordan de kan ’se ud’ set fra børnenes perspektiver. Centralt er at flytte fokus fra det enkelte barns fejl og mangler til at se på børns muligheder for deltagelse i forskellige fællesskaber. Den upåagtede faglighed kan bruges som både teoretisk og praktisk redskab når fokus på børns deltagelsesmuligheder skal nuanceres. Samtidig kan viden om den upåagtede faglighed være med til at øge den kollektive pædagogiske bevidsthed på, såvel inkluderende som ekskluderende processer i børnefælleskaber.
  Det betyder, at dilemmaer i højere grad søges håndteret ved at reflektere over, og udvikle nye syn på egen konkret praksis, med det formål at forandre den igangværende pædagogik, frem for at forandre barnet. Der vil blive introduceret et redskab (SIP), som understøtter et inkluderende grundsyn, samt et dilemmadiagram som understøtter refleksionsprocessen i arbejdet med at opspore, italesætte og håndtere dilemmaer i hverdagen.
  Metodik og arbejdsform: Vekselvirkning mellem oplæg med fagligt indhold og dialog og refleksion i personalegruppen med udgangspunkt i arbejedsspørgsmål. Sparring i grupper og praksisorienteret arbejde med præsenterede arbejdsmodeller.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Formålet med dagen var at den samlede personalegruppe skulle have et fælles fagligt afsæt og et fælles begrebsapparat at arbejde ud fra, i deres praksis med social inklusion. Samtidig skulle de have mulighed for at dele refleksioner på tværs af personalegruppen og have mulighed for at arbejde med et konkret redskab, som de sidenhen ville have mulighed for at bringe med ind i praksis.
  Periode29 mar. 2014
  Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • social inklusion