Pædagogisk didaktisk datainformeret ledelse, 10 Ects, diplommodul indenfor skoleledelse

Andersen, E. (Underviser), Storgaard, M. (Underviser), Moll, C. A. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Et valgmodul under uddannelsesretningen: Skoleledelse (10 Ects)
Læringsmålet i valgmodulet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Forestå pædagogisk/didaktisk ledelse og udvikling med afsæt i skolens kerneopgave og på et vidensmæssigt grundlag.
Temaer i modulet: 1. Pædagogisk didaktisk ledelse og elevcenteret læringsledelse, 2. Skoleledelse i et internationalt bæredygtighedsperspektiv, 3. Professionelle Læringsfællesskaber som en styrings- og ledelsesmetode, 4. Lederen som faglig kvalitetsudvikler af didaktisk undervisning og pædagogisk praksis, 5. Evalueringsteori, evalueringens dimensioner, anvendelsesformer og kvalitetsperspektiver i arbejdet med skoleledelse med data, 6. Hvad er datainformeret (skole)ledelse, og hvordan kan vi forstå data som afsæt for kvalitetssikring af den pædagogiske og undervisningsmæssige praksis?
Der arbejdes løbende med refleksioner og analyse i grupper og på holdet med afsæt i hjemmeopgaver/ afprøvninger i praksis og analyse af medbragt data.
Modulet afsluttes med en skriftlig projektopgave, og der har været fulgt op på indsamling af data midtvejs og i forbindelse med vejledning sidst i studieforløbet.
7. Hvad er data - Hvorfor tales der så meget om det brede databegreb, og hvordan kan vi forstå og anvende forskellige typer data i skolen med særligt fokus på analyse af de kvantitative data? 8.Ledelse med fokus på kvalitetsudvikling og evaluering – hvad skal der til? - kvalificering af ledelsesbeslutninger og datainformeret ledelsespraksis.

Periode17 aug. 20205 jan. 2021
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Ledelse af meningsfuld deltagelse på tværs af fagprofessioner og fag