Pædagogisk didaktisk datainformeret ledelse (10 ECTS), valgmodul i uddannelsesretningen: Skoleledelse (DIL).

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmålet i valgmodulet, at de studerende tilegner jer viden, færdigheder og kompetencer til at: Forestå pædagogisk/didaktisk ledelse og udvikling med afsæt i skolens kerneopgave og på et vidensmæssigt grundlag.

Tematiske overskrifter i modulets 8. studiedage:
1. Pædagogisk, didaktisk ledelse og skolens kapacitetsopbygning
2. Professionelle Læringsfællesskaber som en styrings- og ledelsesmetode
3. Fra teamsamarbejde til professionelle læringsfællesskaber
4. Lederen som faglig kvalitetsudvikler af didaktisk undervisning og pædagogisk praksis
5. Evalueringsteori, evalueringens dimensioner, anvendelsesformer og kvalitetsperspektiver i arbejdet med skoleledelse med data?
6. Hvordan kan vi forstå data som afsæt for kvalitetssikring af den didaktiske undervisningsmæssige praksis?
7. Didaktisk Skoleledelse - et fælles didaktisk sprog er kernen i dialogen mellem lærere og ledere
8. Ledelse med fokus på kvalitetsudvikling og evaluering – hvad skal der til?
- kvalificering af ledelsesbeslutninger og datainformeret, didaktisk ledelsespraksis
Periode1 feb. 202410 jun. 2024