Pædagogisk diplom i social inklusion : for støttepædagoger i Mariager Fjord kommune

Hostrup, M. N. (Underviser), Thomsen, C. (Underviser), Leed, C. B. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: •har viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i en samfundsmæssig kontekst,
•har viden om centrale teorier og begreber om normalitet og afvigelse
•kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske og sociale sammenhænge
•kan inddrage de analytiske overvejelser konstruktivt i forhold til formulering af og udvikling af en inkluderende indsats.
Undervisnings- og arbejdsformer: Skiftende mellem oplæg, øvelser og arbejde i læringsteams.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: For optimal læringsproces skal udgangspunkt være i de studerendes egen praksis, med supplement fra teori og forskning.
Periode2012 → …
Sted for afholdelseMariagerfjord Kommune, Danmark