Pædagogisk diplom : Pædagogisk viden og forskning

Rosenberg, M. K. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: De pædagogiske professioner indeholder viden fra en række forskellige fag, videnskabelige discipliner, udviklingsarbejde og pædagogisk praksis. Ifølge de pædagogiske diplomuddannelsers fælles studieordning skal modulet kvalificere den studerende til at identificere og vurdere praktiske og teoretiske vidensformer indenfor den pædagogiske profession. Det skal kvalificere den studerende til at kunne vurdere pædagogisk viden, herunder ny forskning, med henblik på udvikling af pædagogisk praksis.
Det er kompetencemålet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
undersøge hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier og argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk viden- og værdigrundlag. Desuden at kunne vurdere mulighederne for at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis og reflektere over sin professionelle position og selvforståelse indenfor den pædagogiske virksom-hed

Undervisnings- og arbejdsformer: Formidlingsformerne kan fx være holdundervisning, oplæg, vejledning, gruppearbejde, audiovisuelle kommunikationsformer, øvelser.
Det internetbaserede system FRONTER anvendes som digital platform for kommunikation og materialeudveksling mellem undervisere og hold og til kommunikation mellem de studerende.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: studieordningsbestemt
Periode2017 → …