Pædagogisk Diplomuddannelse: Børn, Unge Og Familier i Udsatte Positioner

  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Underviser)
  • Lyhne, J. H. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: • kan formulere, diskutere og formidle centrale overvejelser i relation til valg af forskellige socialpædagogiske indsatsformer
• kan indgå i tværfagligt samarbejde om udvikling af nye socialpædagogiske indsatser for børn, unge og familier i udsatte positioner
• kan påtage sig ansvar for kommunikation og samarbejde med børn, unge og familier har viden om centrale teorier og begreber i forhold til levevilkår, muligheder og udvikling for børn, unge og familier i udsatte positioner
• kender konventioner og lovgivning og har indsigt i socialpædagogiske indsatser i forhold til udsatte grupper
• har viden om etiske perspektiver og magtrelationer i den professionelle indsats
• kan indhente viden om og analysere udsatte børns-, unges – og familiers egen oplevelse af deres situation
• kan anvende og begrunde metodevalg i socialpædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner
• kan inddrage viden om magt og etik i planlægning og gennemførelse af professionelle indsatser.
Studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse, januar 2017

Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning
Vejledning
Bedømmelse
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Fælles samarbejde om undervisningsformer
Periode2017 → …

Emneord

  • pædagogisk arbejde
  • Udsatte børn og unge