Pædagogisk Diplomuddannelse: Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse

  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Underviser)
  • Lyhne, J. H. (Underviser)
  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: • har en grundlæggende viden om forudsætningerne for udvikling og trivsel; herunder udvikling af eksekuti-ve funktioner, opmærksomhedsfunktioner og social-kognitive funktioner
• har viden om forskellige former for og årsager til udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autismespek-trumforstyrrelser
• kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser i et kompenserende og innova-tivt perspektiv
• kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med udviklingsforstyr-relser

Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning
Vejledning
Bedømmelse
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Studieordning for den pædagogiske diplomuddannelse 2016
Periode2017 → …

Emneord

  • specialpædagogik
  • unge