Pædagogisk Diplomuddannelse: Læring, Kontakt Og Trivsel

  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Underviser)
  • Lyhne, J. H. (Underviser)
  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende
• har grundlæggende viden om læring, kontakt og trivsel
• har viden om individuelle og kontekstuelle begrundelser for børn og unge i vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel
• kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en almen- og/eller specialpædagogisk indsats i relation til børn og unge i vanskeligheder og deres omgivelser
• kan indgå i samarbejde om en indsats overfor børn og unge i vanskeligheder samt begrunde overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere.


Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning
Vejledning
Bedømmelse
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse 2016
Periode2017 → …

Emneord

  • Børn og unge
  • Normalitet