Pædagogisk Diplomuddannelse: Obligatorisk modul

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering op-når kompetencer til at
-udvikle et metodisk begrundet design for undersøgelse af pædagogisk praksis
-håndtere arbejdsprocesserne i forbindelse med at gennemføre en mindre empirisk undersøgelse.
Viden:
-have viden om muligheder og be-grænsninger ved forskellige kvantitati-ve og kvalitative metoder til undersø-gelse af pædagogisk praksis
-kunne identificere og reflektere over metodiske problemstillinger, der knyt-ter sig til undersøgelser af pædagogisk praksis.
Færdigheder:
-kunne begrunde metodevalg i relation til undersø-gelse af pædagogisk praksis
Undervisnings- og arbejdsformer: Der arbejdes med varierende studieformer fra studieaktivitetsmodellens 4 kvadranter
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: UCLs strategi
Periode2017 → …