Pædagogisk Diplomuddannelse: Social Inklusion

  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Underviser)
  • Karen Thastum (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: kan udvikle en inkluderende pædagogik præget af diversitet og deltagelse i fællesskaber
kan inddrage analytiske overvejelser konstruktivt i forhold til formulering af og udvikling af inkluderende indsatser
kan samarbejde kollegialt, tværprofessionelt og gennem brugerinddragelse om strategier og metoder til inkluderende indsatser
har viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i forskellige kontekster
har viden om centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering i en samfundsmæssig kontekst
har viden om inkluderende pædagogik, diversitet, deltagelse og styrkelse af fællesskaber
kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske og sociale sammenhænge
kan ud fra systematisk iagttagelse og metodisk indsats begrunde udvikling af nye deltagelsesformer og inkluderende pædagogik
kan anvende metoder til vejledning og supervision til udvikling af inkluderende indsats
Studieordning -den pædagogiske diplomuddannelse 2017


Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning
Vejledning
Bedømmelse
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Fælles valgte arbejdsformer for undervisnings på Pædagogisk Diplomuddannelse
Periode2017 → …

Emneord

  • Børn og unge
  • Narrativ dokumentation