Pædagogisk Diplomuddannelse, uddannelsesretning pædagogik og socialpædagogik: Social Inklusion

  • Birgitte Laursen (Underviser)
  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Underviser)
  • Susanne Minds (Underviser)
  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende
kan udvikle en inkluderende pædagogik præget af diversitet og deltagelse i fællesskaber
kan inddrage analytiske overvejelser konstruktivt i forhold til formulering af og udvikling af inkluderende indsatser
kan samarbejde kollegialt, tværprofessionelt og gennem brugerinddragelse om strategier og metoder til inkluderende indsatser
har viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i forskellige kontekster
har viden om centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering i en samfundsmæssig kontekst
har viden om inkluderende pædagogik, diversitet, deltagelse og styrkelse af fællesskaber
kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske og sociale sammenhænge
kan ud fra systematisk iagttagelse og metodisk indsats begrunde udvikling af nye deltagelsesformer og inkluderende pædagogik
kan anvende metoder til vejledning og supervision til udvikling af inkluderende indsats
Studieordning for den pædagogiske diplomuddannelse 2017

Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen på modulet er funderet i relevant og aktuel forskning samt ny viden og teori. Tilgangen er anvendelsesorienteret, for at du som deltager vil kunne bruge din nye viden og færdigheder til at styrke din egen praksis. Vekselvirkning mellem oplæg og gruppeøvelser
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Kobling mellem teori og praksis
Periode2017 → …
Sted for afholdelseSilkeborg Kommune, Danmark

Emneord

  • Børn og unge
  • socialpædagogik