Pædagogisk Ledelse: Diplomuddannelsen i ledelse - Skoleledelse

Johannsen, H. D. (Underviser), Andersen, E. (Underviser), Jensen, M. S. (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Mål for læringsudbytte
  Viden og forståelse:
  Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 
  Teorier og metoder om uddannelse i et foranderligt samfund, ledelse af pædagogisk praksis og styring af læreprocesser.

  Færdigheder:
  Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:
  Analysere, vurdere og reflektere over situationer og forhold, der vedrører skabelse af pædagogisk ledelse, fornyelse af læringsmiljø samt iværksætte handlingstiltag.

  Kompetence:
  Det er målet, at den studerende kan:
  Håndtere faglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke en læringscentreret kultur og den pædagogiske praksis
  Identificere behov for organisationens kompetenceudvikling og formidle begrundede handlingstiltag.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Forløbet består af uddannelsesdage med i alt 24 lektioner samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Forløbet afsluttes med skrivning af en skriftlig opgave, der afleveres til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse opgaven.

  Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet.

  Der lægges op til, at den studerende mellem uddannelsesdagene arbejder på egen hånd med læsning, forberedelse, refleksion og stillingtagen.
  Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper med mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og den skriftlige prøve både på og mellem uddannelsesdagene.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Se ovenover
  Periode2017 → …