Pædagogisk ledelse: Modul Vf 1. Erhvervspædagogisk systemudvikling (10 ECTS-point)

Charlotte Hahn Nielsen (Underviser), Charlotte Eli (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål:
Læringsmål
Viden
• Har viden om skole og center som institution og organisation
• Har indsigt i organisationsudvikling og erhvervspædagogisk udviklingsarbejde
• Har viden om betydningen af samspil med omverdenen

Færdigheder
• Kan analysere, vurdere og bidrage til udvikling af skolens og centrets pædagogiske praksis internt og eksternt
• Kan analysere og vurdere udviklingsbehov og -ønsker i samarbejdet med eksterne relationer
• Kan vurdere fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige tilgange til modeller for læring og udvikling i organisationer

Kompetencer
• Kan selvstændigt bidrage til udviklingsaktiviteter på egen skole eller center og i forhold til eksterne samarbejdspartnere
• Kan selvstændigt og i samspil med andre udvikle sin lærerprofessionalisme
• Kan påtage sig ansvar i forbindelse med gennemførelse af organisatoriske lære- og udviklingsprocesser internt og eksternt

Indhold
• Organisationskultur, værdier; ledelsesformer og lærerorganisering
• Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde
• Planlægning, gennemførelse og implementering af erhvervspædagogisk udviklingsarbejde
• Forskellige evalueringsprocesser og –metoder med henblik på erhvervspædagogisk udvikling
• Feltarbejdsmetoder i forbindelse med at forbedre og udvikle organisationer
• Professionsidentitet og professionsetik

Undervisnings- og arbejdsformer: Aktionslæring: Formidlings-, dialog- øvelses og refleksionsorienteret
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Aktionslæring
Periode2017 → …
Sted for afholdelsePrivatist

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation