Pædagogisk Udviklingsarbejde: Udfordringer i - og til pædagogisk udviklingsarbejde V11

Rosenberg, M. K. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden
•Har indsigt i forskellige faser, arbejdsprocesser og handlemuligheder i pædagogisk udviklingsarbejde
•Har kendskab til brugen af dokumentation og formidling i forbindelse med udviklingsarbejde
•Har kendskab til forskellige tilgange til evaluering

Færdigheder
•Kan analysere og vurdere samspillet imellem de enkelte elementer i konkrete pædagogiske udviklingsarbejder
•Kan observere og beskrive praksis med henblik på analyse og problematisering af mål og inte-resser i udviklingsarbejde
•Kan anvende analytiske og kritiske tilgange til pædagogisk forskning og udviklingsarbejde

Kompetencer
•Kan påtage sig ansvar for pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med henblik på at udvikle og forandre praksisformer i pædagogisk arbejde
•Kan påtage sig ansvar for gennemførelse af empiriske undersøgelser og udviklingsarbejder, knyttet til egen praksis
•Kan indgå i samarbejde om alle faser i pædagogisk udviklingsarbejde.


Undervisnings- og arbejdsformer: Faglige oplæg, sparring og refleksion på baggrund af arbejdsspørgsmål, CL strukturer, mindre studieproduktioner
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: understøttelse af den studerende læringsrum, således at det præsenterede teori kan kobles til praksis.
Periode2015 → …