Pædagogisk Udviklingsarbejde: Udfordringer i - og til pædagogisk udviklingsarbejde Hold 4-11

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden
• Har indsigt i forskellige faser, arbejdsprocesser og handlemuligheder i pædagogisk udviklingsarbejde
• Har kendskab til brugen af dokumentation og formidling i forbindelse med udviklingsarbejde
• Har kendskab til forskellige tilgange til evaluering

Færdigheder
• Kan analysere og vurdere samspillet imellem de enkelte elementer i konkrete pædagogiske udviklingsarbejder
• Kan observere og beskrive praksis med henblik på analyse og problematisering af mål og inte-resser i udviklingsarbejde
• Kan anvende analytiske og kritiske tilgange til pædagogisk forskning og udviklingsarbejde

Kompetencer
• Kan påtage sig ansvar for pædagogisk udviklingsarbejde som en målrettet og systematisk proces med henblik på at udvikle og forandre praksisformer i pædagogisk arbejde
• Kan påtage sig ansvar for gennemførelse af empiriske undersøgelser og udviklingsarbejder, knyttet til egen praksis
• Kan indgå i samarbejde om alle faser i pædagogisk udviklingsarbejde.


Undervisnings- og arbejdsformer: Faglige oplæg, sparring og refleksion på baggrund af arbejdsspørgsmål, CL strukturer, mindre studieproduktioner
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: understøttelse af den studerende læringsrum, således at det præsenterede teori kan kobles til praksis.
Periode2015 → …
Sted for afholdelseVejle Kommune, Danmark