Pædagogiske diplomuddannelse psykologi: Neuropsykologi og neuropædagogik

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende
 kan indgå i samarbejde om at håndtere kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger, set i et livslangt perspektiv, i en relevant pædagogisk kontekst
 kan påtage sig ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og vurdere neuropædagogiske interventionsforløb
 har teoretisk og forskningsbaseret viden om det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for at fremme den livslange udvikling
 har indsigt i hjernens grundlæggende funktioner, dens udvikling og struktur
 har indsigt i det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og motoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelser
 kan reflektere over sammenhænge mellem et neuropsykologisk og neuropædagogisk videngrundlag og en konkret pædagogisk praksis
 kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af kognitions- og neuropsykologiske forhold i relation til problemstillinger i en pædagogisk kontekst
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning
Vejledning
Bedømmelse
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Studieordning for den pædagogiske diplomuddannelse 2017
Periode2017 → …