Pædagogiske Sundhedsmedarbejdere i Faxe Kommune

  • Anette Schulz (Projektleder)
  • Ulla Pedersen (Konsulent)

Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

Beskrivelse

Opgavens indhold: Projektet er en del af Sundhedsstyrelsens udmøntning af satspuljen for 2007 til kommunal indsats for forebyggelse af svær overvægt med særlig fokus på udsatte grupper.
Videncenter for Sundhedsfremme udvikler, gennemfører og evaluerer et kompetenceudviklingsforløb for pædagogisk personale i daginstitutioner og SFO/fritidshjem.
Sideløbende med kompetenceudviklingsforløbet for pædagogisk personale gennemføres kursusdage for Sundhedsplejen. Formålet med kursusdagene er at sætte Sundhedsplejen i stand til at agere konsulenter for det pædagogiske personale i relation til overvægtige børn med særlig fokus på udsatte grupper samt at iværksætte og gennemføre netværksmøder for kommunens daginstitutioner og SFO/fritidsordninger.
Mål for aftagers udbytte: At kvalificere det pædagogiske personale i daginstitutioner og SFO/fritidshjem til at kunne varetage en kvalificeret sundhedsfremmende indsats i relation til overvægt hos børn med særlig fokus på udsatte grupper.
Metodik og arbejdsform: Kompetenceudvikling, institutionel konsulentbistrand samt netværksdannelse.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: -
Periode1 aug. 200831 okt. 2010
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • SFO
  • dagtilbud
  • sundhedsfremme
  • kompetenceudvikling
  • overvægt