Pædagoguddannelsen: Deltagelses- og studieformer for studerende i forhold til forskning

  • Schmidt, L. S. K. (Underviser)
  • Sys Bisgaard* (Underviser)
  • Nielsen, H. A. (Underviser)
  • Anna Busk Rasmussen (Underviser)
  • Karen Thingstrup (Underviser)
  • Laura Askær Thylin (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: De pædagogstuderende arbejder med læringsmål om at reflektere over, analysere og beherske professionel kommunikation med forældre og relationer det enkelte barn og børnegruppen. Dette sker primært som led i Dagtilbudsspecialiseringens 2. praktik: Relation og kommunikation (jf. studieordning 2016). Udvalgte studiedage for 2. praktik omfatter et igangværende forskningsprojekt: Pædagogens samfundsmæssige roller i forældresamarbejde. De studerende er således medinddraget i forskning undervejs i dens tilblivelse, og hvor der samtidig som led i studiedagene er arbejdet med nævnte læringsmål.
Undervisnings- og arbejdsformer: Til udvalgte studiedage for hhv. 2. praktik i pædagoguddannelsen er de valgte studieformer dialogbaserede undervisnings- og arbejdsformer: 
 •Oplæg om forskningsprojektets foreløbige analyser bliver fremlagt og drøftet med de studerende i forhold til deres refleksioner, interesser, undren og spørgsmål. De fælles drøftelser bliver sat i bredere sammenhæng i forhold til historisk og aktuelle tendenser for daginstitutionsområdet og skiftende idealer for professionelle roller som pædagog.  •De studerende fremsætter og arbejder i teori-praksis perspektiver med egne iagttagelser fra praktikken mht. kommunikation og samarbejde med forældre, og hvad det betyder for det enkelte barn og børnegruppen. Dilemmaer, problemstillinger og handlemuligheder i praksis bliver analyseret og drøftet i plenum.•De studerende indhenter i deres praktik fx forældrepjecer fra praksis, som grundlag for refleksioner og analyser af kulturelle normer og værdier for pædagog- forældresamarbejde som det varierer i forskellige institutionelle, kontekster via empirisk materiale. Herigennem får de erfaringer med analysearbejder og kvalificerer egne iagttagelser og indtryk fra praksis. •De studerende som ønsker det genoptager efter praktikken i et senere modul; Barndom, kultur og læring via en undervisningsgang temaer fra forskningsprojektet og egne interesser. Dette sker igen i udveksling med forsker i projektet i værkstedsform og med afsæt i emner for de studerendes opgaver for dette modul. Antal deltagere: 1 forsker, 2 lektorer (praktikkordinatorer), 3 adjunkter (der iblandt modulansvarlige) & 2 hold pædagogstuderende på forskellige campus (ca. 45 studerende).
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Projektet er forankret i pædagoguddannelsen og ud over en forsker i centret omfatter det tre lektorer, tre adjunkter og en række studerende, der har indgået undervejs i forskningsprocessen. Det løbende samarbejde mellem forskellige medarbejdere og udveksling med studerende understøtter:
•Løbende forankring af forskning og skabelse af viden i uddannelsen. De studerende får kendskab til og erfaring med de processer som knytter sig til vidensskabelse. Samtidig er de studerende medskabende af viden i projektet i tilknytning til studiedage for praktik og deres refleksioner og iagttagelser fra praksis.
•Kvalificering af de studerendes refleksioner og analytisk bearbejdning af egne iagttagelser i tilknytning til praksis
• Kvalificering af forskningsprojektet via de vigtige perspektiver, såvel studerende som andre undervisere bidrager med i processen

Samlet set er således fælles afsøgt og udviklet, hvordan igangværende forskning kan forankres i pædagoguddannelsen og hvilke deltagelses- og studieformer for de studerende, som er mulige under hensyn til studieordning, moduler og undervisningsplaner, de studerendes interesser, vejledning mv.
Periode2017 → …