Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter: Modul 2

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Studerende opnår kompetencer i forhold til at varetage den tværfaglige palliative indsats - især med fokus på psykosociale aspekter.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Vekselvirkning mellem deltagerstyrede og lærerstyrede arbejdsformer
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: -
  Periode2011 → …