Partnerskabsaftaler – er de besværet værd? - En kvalitativ undersøgelse af struktur og organisering i en konkret partnerskabsaftale, VIADEM

  • Bodil Klausen (Oplægsholder)
  • Bodil Klausen (Oplægsholder)

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag eller oplæg

Beskrivelse

VIADEM er et tværsektorielt partnerskabssamarbejde mellem VIA og boligsocialt arbejde i Århus. Frivillige studerende deltager i allerede etablerede boligsociale aktiviteter i udsatte boligområder. Baggrunden er et gensidigt ønske om at kvalificere kommende medarbejdere. Og målet er at bidrage til at øge trygheden i boligområderne og styrke kommende professionsmedarbejderes viden, færdigheder og kompetencer inden for feltet.
Dette forsknings- udviklingsprojekt flytter fokus fra kernen i en konkret partnerskabsaftale VIADEM, hvor studerende fra VIA engagerer sig som frivillige i boligsocialt arbejde i udvalgte boligområder. I stedet rettes fokus gennem en række kvalitative interviews af nogle af de professionelle deltagere på forskellige niveauer i partnerskabet på organiseringen af partnerskabet og på omsætningen af den skriftlige partnerskabsaftale til praksis. Projektet leder frem til, at der er forskel på den skriftlige del af aftalen, og det arbejde der udleves i praksis. Det er måske ikke så overraskende, men det interessante er, at det, der efterspørges af de interviewede faktisk indgår som elementer i den skriftlige aftale. Det er enten ”glemt” eller måske har det ikke været muligt at iværksætte. Det fremgår ikke af materialet, men derimod fremgår det tydeligt, at partnerskabet, som bygger på studerendes frivillige arbejde, er afhængig af engagerede professionelle, der hele tiden skaber og genskaber rammerne og som balancerer mellem på den ene side nødvendig transparens i kommunikation og beslutningsprocesser og på den anden side at undgå unødvendig bureaukrati. Vi kan tilslutte os Niels Åkerstrøm Andersen, der beskriver partnerskaber i nærmest poetiske vendinger:
”Partnerskaber er skrøbelige mulighedsmaskiner beregnet på langsigtede fremtidsmuligheder, men dybt afhængige af øjeblikkelig tilslutning og intensitet”
(Andersen 2006, s. 185).
Periode16 jan. 2018
Sted for afholdelsePædagoguddannelsen Horsens

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • studerende som frivillige i boligsocialt arbejde