PD Dansk som andetsprog: Tosprogethed og andetsprogstilegnelse

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Den studerende
  • har viden om nyere forskning og teorier om tosprogethed og kendskab til forskellige betingelser for tosproget udvikling
  • har indsigt i teorier om andetsprogstilegnelse
  • kan anvende teorier og forsknings- og udviklingsarbejder om tosprogethed og andetsprogstilegnelse til at udvikle egen praksis
  • kan følge og støtte tosprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces
  Undervisnings- og arbejdsformer: portfolio som arbejdsform gennem modulet, afprøvninger i praksis og refleksioner herover, teoretiske oplæg, diskussioner og refleksioner på holdet i studiegrupper, læsning
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: gennem afprøvninger og undersøgelser i egen praksis i relation til tilegnelsesteorier og portfolioarbejdsformen sikres sammenhæng mellem teori og praksis med sigte på den studerendes professionelle kompetenceudvikling.
  Periode2017 → …

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • sprogtilegnelse
  • Skoler, fag og institutioner