PD i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning: Mentorskaber og mentorordninger: Samtalen, herunder den eksistentielle samtale

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: -skal have indsigt i teorier om eksklusion og inklusion i forhold til udd.systemet og arb.markedet set i lyset af globaliseringen
  -skal have teoretisk og metodisk viden om og forståelse for, hvornår og hvordan en mentorordning kan bidrage til udsatte gruppers valg og gennemførelse af uddannelse og beskæftigelse
  -skal have viden og forståelse for roller, relationer og positioner i mentorskabet
  -skal kunne vurdere specielle behov for støtte, udvikling og læring og tilbyde en indsats tilpasset behovet
  -skal kunne formidle viden til og samarbejde med netværk og andre aktører omkring den enkelte, der indgår i en mentorordning
  Undervisnings- og arbejdsformer: læreroplæg og gruppeøvelser
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: læreroplæg og diskussioner i forhold til formidling af teori og gruppeøvelser i forhold til afprøvning af teorien i praksis,
  Periode2014 → …