PD i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning: Vejledning og vejleder: vejledningssamtalen

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: -skal kunne anvende karrierevalgsteoretiske og vejledningsmetodiske tilgange til uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
  -skal kunne begrunde og anvende vejledningsfærdigheder i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og vurdere relevansen af dem i forskellige sammenhænge
  -skal kunne formidle faglige problemstillinger og overvejelser til samarbejdspartnere
  -skal kunne håndtere komplekse problemstillinger i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningspraksis
  -skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for fagområdets etik
  -skal kunne identificere egne behov for læring og udvikle egen vidden, færdigheder og kompetencer
  Undervisnings- og arbejdsformer: læreroplæg og gruppeøvelser
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: læreroplæg og diskussioner i forhold til formidling af teori og gruppeøvelser i forhold til afprøvning af teorien i praksis,
  Periode2014 → …