PD i Uddannelses-, erhvervs- og karriervejledning: Særlige behov for vejledning: trivsel og mistrivsel

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: -skal have viden om mennesker med særlige behov for vejledning og kunne identificere, beskrive og vurdere disse behov
  -skal have viden om vejledningsteoretiske, psykologiske og sociologiske perspektiver på særlige behov
  -skal have psykologisk, sociologisk og kommunikativ viden om samarbejde og relationer skal kunne anvende og vurderer teorier, metoder og redskaber, som kvalificerer vejledning for mennesker med særlige behov
  -skal kunne vurdere vejledningsfaglige problemstillinger relateret til mennesker med særlige behov og kunne begrunde og vælge relevante, etisk forsvarlige metoder
  -skal kunne dokumentere og kvalitetsvurdere konkrete vejledningsaktiviteter og formidle disse tværfagligt til samarbejdspartnere og pårørende
  -skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer med udgangspunkt i praksis
  -skal kunne initiere og indgå i tværfagligt samarbejde
  -skal kunne identificere egne behov for læring og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i forhold til vejledning af mennesker med særlige behov
  Undervisnings- og arbejdsformer: læreroplæg og gruppeøvelse
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: læreroplæg og diskussioner i forhold til formidling af teori og gruppeøvelser i forhold til afprøvning af teorien i praksis,
  Periode2014 → …