Ph.d. bi-vejleder på ph.d. råds projektet "”Forebyggelse af skolefravær i det lærer-elevfaglige klassefællesskab" v. Wilma Gitte Walther-Hansen

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Dette projekt undersøger skolefravær gennem et studie af barrierer og
betingelser for oplevelsen af tilvær, herunder oplevelsen af resonans i
lærer-elev-forholdet og den enkelte elevs oplevelse af inklusion.
Hypotesen er, at der er en sammenhæng mellem oplevelsen af
tilvær og muligheden for tidlig forebyggelse i fællesskabet. Projektet vil
bidrage med viden indenfor forskningen om samspilsrelaterede
deltagelsesmuligheder i det lærer-elev-faglige klassefællesskab.
Empirien består af et fænomenologisk-hermeneutisk
korttidsetnografisk feltstudie.
Periode1 jan. 202231 dec. 2024
Grad af anerkendelseNational