Ph.d. bi-vejleder på ph.d. råds-projektet: "Nyankomne elevers faglige deltagelsesmuligheder ved direkte indskrivning i og mellem sproglige praksisfællesskaber i grundskolen" v. stipendiat Maria K. Hummelmose

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Nyankomne elever indskrives direkte i grundskolens almene
undervisningstilbud, hvor manglende målsproglige forudsætninger kan
vanskeliggøre elevernes faglige udbytte af undervisningen. Projektet vil
med udgangspunkt i en sociokulturel andetsprogslingvistik undersøge
og identificere faglige deltagelsesmuligheder i og mellem den almene
danskundervisning og basisundervisning i dansk som andetsprog for
elevgruppen.
Periode1 jan. 202231 dec. 2024
Grad af anerkendelseNational