Praksis og videnspanelet (Ekstern organisation)

  • Christian Quvang (Medlem)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMinisteriel beskikkelse

Beskrivelse

Praksis og videnpanelet er et rådgivende organ, hvis 12 medlemmer er personligt udpeget af Undervisningsministeren til at vejlede denne i forhold vedrørende inklusion og specialpædagogik. Panelet står bag iværksættelsen af en række projekter og undersøgelser som fx undervisningsdifferentieringsprojektet "Et princip møder praksis", kortlægninger og review om inkluderende forældresamarbejde, samarbejdet om inklusion mellem lærere og pædagoger etc.

Udpeget som en af ialt otte forskere

Udvalgets/rådets tilhørsforhold: Undervisningsministeriet
Periode1800 → …
Sted for afholdelsePraksis og videnspanelet