Praksisnær forskning, Konference

Nielsen, G. N. (Oplægsholder)

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

Beskrivelse

Benspænd og faglig udvikling: En kvalitativ undersøgelse af plejepersonalets oplevelser af faglig udvikling
Mark, Edith. Klinik Medicin/Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital.
Nielsen, Gitte. University College Nordjylland, Hjørring.
Baggrund: Omkring en tredjedel af et plejepersonale i en medicinsk sengeafdeling angiver, at de oplever manglende muligheder for faglig udvikling. Dette antages at have alvorlige følger for patienter, idet personalet ikke i tilstrækkelig grad fornyer sig og udvikler sine kompetencer. Samtidigt viser undersøgelser, at sygeplejersker ofte har divergerende meninger om hvilken viden, der er afgørende for faglig udvikling. Ydermere har den politiske og ledelsesmæssige bevågenhed stor betydning for faglig udvikling.
Formål: På baggrund af plejepersonalets udtryk for manglende faglig udvikling undersøges, hvad faglig udvikling betyder for plejepersonalet, og hvordan faglig udvikling viser sig i den kliniske praksis.
Metode: Udfordringen er at forske på fagfæller, der føler sig oversete og samtidig ikke vil ses pga. manglende faglig udvikling. Hele afdelingen observeres via feltobservation. Plejepersonale, der ønsker det, deltager i etnografiske interviews og fokusgruppeinterview. I analysen arbejdes med at finde metaforer for at beskrive undersøgelsens fund.
Fund: Fem temaer og metaforer har betydning for plejepersonalets oplevelse af faglig udvikling.
1. Manglende tid – benene på nakken
2. Stadige dilemmaer – et ben i hver lejr
3. Krav om faglighed – ben i næsen
4. Kamp om magt og myndighed – stå på egne ben
5. Kunsten at udvikle sig – finde sine egne ben
Konklusion: Tidspres og teknificering af plejen medfører en kraftig regelstyring, hvor standarder udkonkurrerer det faglige skøn og udviklingen af faget.
Faglig udvikling kan opnås gennem interkollegial og tværfaglig læring. Udvikling kræver en angivelse af kurs og formål, men plejepersonalet oplever at befinde sig i utrygge omrokeringer eller afvikling.

Har udført undersøgelsen sammen med Edith Mark. Edith Mark stod alene for oplægget på denne konference.
Periode16 jan. 2015
BegivenhedstypeKonference
PlaceringAarhus, Danmark

Emneord

  • sygepleje
  • faglighed
  • udvikling