Praksisnær kompetenceudvikling målrettet demensområdet

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Kompetenceudviklingen pågår i en planlægnings-, før-, under- og efterfase.
Målgruppe. Sygeplejersker og terapeuter
Læringsmål:
•At kursisten introduceres til demenssygdomme med fokus på udredning og tidlig opsporing.
•At kursisten igennem undervisningen reflekterer over samarbejdet med borger med demens og dennes pårørende
•At kursisten introduceres til den neuropædagogiske tilgang og efterfølgende kan inddrage den i udvikling af egen praksis i arbejdet med demente borgere
Periode20182019
Arbejd forEsbjerg Kommune, Danmark