Praktik

Joensen, R. R. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Modulet har fokus på socialt arbejdes praksis. Praktikken skal give den studerende mulighed for at arbejde med egen læring i anvendelsen af socialt arbejdes videngrundlag i en konkret professionssammenhæng.
Praktikforløbet lægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende.

Undervisnings- og arbejdsformer: Ud over selve praktikken indeholder modulet en opgave til introduktion med vejledere, introduktion til praktikken, rammer, praktikplan etc. Vejledning i udarbejdelse af praktikplan. Tilbagemelding på praktikplan. Statusmøder i praktikken. Praktikeksamen.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: At give de studerende praksiserfaring. Give de studerende anledning til at koble teori og praksis. Give de studerende anledning til at starte en faglig funderet dialog med vejleder. Give de studerende anledning til at reflektere over egen praksis og læringsmål.
Periode2017 → …