Professionel formidling : valgfagsmodul

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Administrationsbacheloren skal kunne kommunikere effektivt og professionelt. Den studerende skal have kendskab til centrale begreber og problemstillinger om formidling i den offentlige sektor. Herunder teorier og begreber i relation til identificering og analyse af modtageren, branding og kommunikationskultur. Den studerende skal have kompetencer til at definere et budskab, vælge værktøj/¬medie-/genre og bidrage til udformning af et medieprodukt, udarbejde en kommunikationsplan, deltage i planlægning af kampagner og efterfølgende udføre effektmålinger. Den studerende skal have kendskab til pressens betydning i den offentlige kommunikation. Den studerende skal trænes i at udføre en professionel samtale. Modulet skal gøre den studerende i stand til at identificere, analysere og udføre mangeartede formidlingsopgaver i relation til både den enkelte og organisationer.

Viden
Den studerende har
•viden om vilkårene og rammerne for offentlig kommunikation
•viden om kommunikationsteorier, herunder narrativ kommunikation, kommunikationskultur og adfærdsarkitektur
•kendskab til forskellige kommunikationsformer både skriftligt, mundtligt og visuelt
•viden om medier/værktøjer, fx hjemmesider, sociale medier, breve og e-mails, print- og bannerannoncer, film, plakater, flyers, slideshows, taler, pressemeddelelser, indstilling til et politisk udvalg
•indsigt i den professionelle samtale
•viden om branding
•kendskab til udformning af kommunikationskampagner
•viden om effektmålinger både kvantitativt og kvalitativt

Færdigheder
Den studerende kan
•definere modtageren og analysere målgrupper
•analysere og vurdere kommunikationsprodukter
•formidle principper for effektiv formidling
•anvende relevante kommunikationsfærdigheder i forholdt til omgivelserne, herunder præsentationsteknikker og forskellige spørgemetoder samt en variation af medier
•anvende sproget, både mundtligt og skriftligt, og formidle et budskab i et velvalgt og korrekt sprog og på modtagerens præmisser
•beskrive principperne for en effektmåling både kvalitativt og kvantitativt

Kompetencer
Den studerende kan
•kommunikere effektivt og professionelt i forhold til omgivelserne både mundtligt og skriftligt
•udarbejde analyser af kommunikationsprocesser og produkter og anvende dem ved formidling
•anvende skriftlige formidlingsformer, så de er tilpasset modtageren
•udføre en professionel samtale
•udforme en kommunikationsplan
•deltage i tilrettelæggelse af kampagner og adfærdsarkitektur, fx nudging
•udføre og deltage i effektmålinger både kvantitativt og kvalitativt

Undervisnings- og arbejdsformer: Vi har arbejdet med oplæg, gruppearbejde og individuelt arbejde, som er ofte benyttet i undervisning på en videregående uddannelse - vi har haft nedslag på retoriske (mundtlige), journalistiske (skriftlige) og markedføringsmæssige (kampagner) principper for modtagerorienteret formidling. Vi har arbejdet med nyhedstrekanten og ignite-metoden som konkrete tilgange til kortfattet og præcis formidling.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Fokus på kort skriftlig og mundtlig formidling skærper de studerendes evne til at prioritere og formidle relevant information ift. tid og sted
Periode2015 → …

Emneord

  • Medier, kommunikation og sprog
  • professionel formidling