Professionshøjskolen Absalons Lektorkvalificeringsforløb - PAL

Jensen, L. (Underviser), Karnøe, J. K. (Underviser), Trine Skov Jensen (Underviser), Rosenlund, L. T. (Underviser), Bjerregaard, I. W. (Underviser), Marinos, M. M. (Underviser), Malling, C. (Underviser), Hoffmann, M. (Underviser), Frida Marie Jensen (Underviser), Jonas Sprogøe (Underviser), Storm, H. (Underviser), Camilla Kirstine Enøe Møller (Andet), Annegrete Dall Visby (Andet)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Professionshøjskolen Absalons Lektorkvalificeringsforløb (PAL) er et internt kompetenceudviklingsforløb for adjunkter ansat på Absalon. Ud over den formelle bekendtgørelse om lektorkvalificering i Professionshøjskolesektoren, tager PAL også sit afsæt i Absalons strategiske ambitioner og gør disse til en væsentlig referenceramme.

PAL kvalificerer til opfyldelse af lektorbedømmelseskriterierne, som beskrevet i bekendtgørelserne. Det vil sige, at adjunktens opfyldelse af kriterierne for lektorbedømmelse er målet for lektorkvalificeringsforløbet. Fokus for PAL er at støtte en proces, som udvikler adjunktens kompetencer, viden og færdigheder til at varetage opgaven som lektor i Absalon og giver adjunkten en solid forståelse for Absalons virke.

PAL skaber synergi mellem et fælles lektorkvalificeringsforløb på tværs af Absalon, der på den ene side understøtter den enkelte adjunkts kompetenceudvikling hen mod anmodningen om lektorbedømmelse, og på den anden side styrker Absalons organisatoriske sammenhæng og udvikling.
Lektorkvalificeringsforløbet giver adjunkten adgang til pædagogiske og didaktiske rum sammen med andre adjunkter fra Absalon, der har samme eller et andet professionsfelt, end adjunkten selv har. Dette skaber mulighed for, at adjunkten kan perspektivere, reflektere og kvalificere egne faglige, pædagogiske, didaktiske, forsknings- og udviklingskompetencer samt professionelle kompetencer.
Adjunkterne undervises på lektorkvalificeringsforløbet af fagligt kompetente og engagerede lektorer, der er ansat på Absalons uddannelser.
Periode1 jan. 201731 dec. 2099
Sted for afholdelseProfessionshøjskolen Absalon
Grad af anerkendelseLokal

Emneord

  • forskning
  • pædagogik
  • didaktik
  • Viden