Professionsviden og forskning i relation til dagtilbud, skole- & fritidspædagogik, social- og specialområdet: E-læring

Jensen, A. W. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Nationalt beskrevet modul, hertil hørende læringsmål - alle tre specialiseringer
Undervisnings- og arbejdsformer: Blanding af gruppeopgaver og individuelle opgaver på basis af læst materiale (artikler, bøger, forksningsrapporter) og set materiale (youtube-videoer, selv-producerede videoer, internetsider)
Undervisningsmateriale mv. på website Google med tilhørende G+gruppe til kommunikation mm., uge-opgaver med varierende afleveringsformat
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Høj grad af struktur og detaljeringsgrad i forhold til opgaveinstruktioner eftersom studerende (ud over vejledning) skulle være selvhjulpne. Høj grad af variation mhp. at skabe motivation og endvidere udvikling af digitale kompetencer.
Periode2015 → …