Programmering: Objects First With Java

Iversen, M. H. (Ekspert)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål
Den studerende
kan forklare begreberne klasser og objekter
kan skabe og anvende programmer baseret på klasser og objekter i Java
kan forklare hvorledes objektinteraktion foregår
kan skabe og anvende objektinteraktion i Java programmering
kan forklare begreberne if og loops
kan skabe og anvende Java programmer baseret på if og forskellige loops
kan forklare, skabe og anvende programmer baseret på arv og polymorfi
kan forklare, skabe og anvende programmer baseret på 3 lags arkitektur
kan refaktorere et program til at anvende design og 3 lags arkitektur
kan forklare, skabe og anvende programmer hvori basale datastrukturer optræder
kan forklare O notationen og dens betydning for algoritmer

Undervisnings- og arbejdsformer. Der opereres med korte fremlæggelser suppleret med kortere og længere opgavesessioner. Dagen startes altid med en gennemgang af dagens læringsmål og derefter en live kodesession hvori jeg koder en af de stillede opgaver fra sidst mens jeg tænker højt således at de studerende får indsigt i mine valg. Jeg benytter også diagrammerne, der er introduceret i systemudviklingen således at den studerende opnår en større forståelse for hvordan det fag er med til at påvirke programmeringsfaget. Dagen sluttes altid af med en refleksiv gennemgang af dagens læringsmål.

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer. Der er valgt en tæt kobling med systemudvikling da disse to discipliner går hånd i hånd på en arbejdsplads. Live kode anvendes for at visualisere den nødvendige tankegang for den studerende og til sidst er den store mængde af programmeringsopgaver valgt for at sikre at den enkelte studerende kommer i kontakt med praksis (her evnen til at kunne programmere i Java)
Periode1 feb. 2020 → …
Sted for afholdelseIT-uddannelserne

Emneord

  • it
  • programmering