Projektarbejde: Problemformulering, kvantitative og kvalitative metoder, analyse og teori.

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Viden
  ∙ Opnå teoretisk indsigt i og metodisk forståelse for udviklingsarbejde, evaluering og undersøgelsesmetoder i socialt arbejde.

  Færdigheder
  ∙ Kunne vurdere viden fra andres udviklingsprojekter, evalueringer og undersøgelser i relation til relevante teoretiske og praksisnære problemstillinger i socialt arbejde.

  Kompetencer
  ∙ Kunne planlægge udviklingsprojekter, evalueringer og undersøgelser i relation til relevante teoretiske og praksisnære problemstillinger i socialt arbejde.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningens indhold, er lagt an på, at den faglighed, som de studerende repræsenterer, inddrages direkte i undervisningen og danner udgangspunkt for et tværfagligt samarbejde mellem de studerende og mellem de studerende og underviserne.
  Undervisningen veksler mellem forelæsning, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og gruppeøvelser samt individuelle studier til fordybelse og omsætning af viden.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Pædagogisk sigtes der mod en undervisning, der er tilrettelagt sådan, at den bevæger sig fra et overordnet teoretisk niveau mod et mere konkret praksisniveau. Den pædagogiske form tilsiger, at den studerende opnår viden på en lang række områder samtidig med, at den studerendes viden fra praksis styrkes via træning i videnskabelig og tværfaglig analyse og metode. Der lægges vægt på, at de studerendes egne erfaringer inddrages i undervisningen med henblik på at styrke den studerendes faglige og personlige udvikling.

  Periode2017 → …

  Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Børn og unge
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation