Projekter i organisationen 1, Projektlederuddannelse: Processer og kultur

  • Breum, S. (Underviser)
  • Christian Pfeiffer Jensen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Læringsmål
den studerende
• har teoretisk og praktisk viden om projekters funktion og organisering i forhold til organisationers kultur og grundlæggende værdier
• har forståelse for og viden om kulturens betydning i projektarbejdsformen
• udvikler kompetencer til som projektleder at manøvrere i et komplekst samspil med organisationens grundlæggende kultur og værdier

Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogiske oplæg, studerende forløbende inviteres til at bidrage med eksempler fra deres egen praksis
Refleksionsøvelser som hjælper studerende at se sammenhænge mellem teori og praksis, anvender teorier i praksis.

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Se studieaktivitetsmodellen i undervisningen
Periode2017 → …
Sted for afholdelseIBA, Kolding

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Strategiske analyse