Projektledelse

Stougaard, K. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: - kan indgå i samarbejde om at håndtere komplekse problemstillinger inden for projektledelse i relation til både et konkret projekt som i et organisatorisk perspektiv og sammenhænge heri-mellem
 kan påtage sig et medansvar for en faglig begrundet håndtering og udvikling af projektledelse på et professionelt etisk grundlag
 har viden om forskellige teorier om og perspektiver på organisationers struktur, processer og kultur og deres betydning for projektvirksomhed
 har viden om de relevante projektværktøjer, der kan anvendes for at lede et projekt inden for de fastlagte rammer og dynamikker i en samskabende og fremadskridende proces
 har indsigt i og praktisk forståelse for projekters funktion og organisering i organisationers kultur, dynamik og stabilitet, herunder samspillet mellem organisationen og projekter, der etableres som enheder i organisationen i udviklings- og forandringsøjemed
 kan reflektere over projekters betydning og funktioner for organisatorisk læring i forbindelse med udvikling, forandringer og systematisk kompetenceudvikling
 kan beskrive og formidle kompetenceudvikling
 kan udarbejde projektansøgning og projektgrundlag herunder beskrivelse af projektets faser, arbejde med mål, indhold og plan, projektanalyser, projektorganisering, ressourceallokering, kvalitet, indhold og evaluering og implementering og forankring af ny viden og erfaringer
 kan analysere, planlægge og gennemføre projekter i en organisation
Undervisnings- og arbejdsformer: Deltagerne har arbejdet med konkrete projekter og anvendt metoder og teori, præsenteret i undervisningen, til refleksion og kvalificering af projekter.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Teorier og metoder bliver koblet til konkrete praksisser.
Periode2017 → …